Profilowanie płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej

Możliwe kombinacje (okładzina zewnętrzna/ okładzina wewnętrzna):

  • F/S*, F/T, F/G,
  • S/S*, S/T, S/G,
  • T/T**, T/S**, T/S, T/G

* Tłoczenia zalecane dla płyt ściennych: F/S, S/S
** Tłoczenia zalecane dla płyt dachowych: T/S, T/T

Profilowanie płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PW PUR i PW PIR

  • Profilowanie wewnętrzne: G, L, R
  • Profilowanie zewnętrzne: G, L, ML, MR, MF, T (płyty dachowe)